Albir

Albir, eller L’Albir, er en liten turistby mellom Benidorm i nord og Altea i sør, cirka 10-minutters kjøring fra hver retning. Her er livet roligere enn i Benidorm. Det finnes en halvannen kilometers strand med to lekeplasser for barn, og en rekke kafeer, barer og restauranter langs de brede gatene. Her finnes også en flott golfbane, Albir Golf, som er gratis å bruke.

Hovednæringen i Albir var jordbruk og mineralutvinning frem til sent på 1800-tallet, da jordbruket ikke holdt tritt med befolkningsveksten. Fortsatt kan man se spor etter jordbruk i utkanten av byen. Masseturismen Albir lever av i dag begynte på 1960-tallet, og nå bor det en stor andel nederlendere i Albir, i tillegg til andre nord-europeiske nasjonaliteter. Albir tilhørte L’Alfaz del Pi frem til 1836.

Adkomst til Albir

10-bussen kjører til Albir flere ganger i timen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: